Verslag opkomsten September-Oktober 2020
We hebben de kinderen gevraagd of ze het leuk vinden een stukje te schrijven voor onze website, deze keer een verslag van Fenna.
Dank je wel Fenna voor het leuke stukje!

September
In september trapten wij het nieuwe seizoen met het overzwemmen, hierbij namen wij afscheid van Jonathan en Quinten en hebben wij Sabina verwelkomt bij de luchtverkenners.
Wij hebben ook meegedaan met vriendjes- en vriendinnetjes dag, er waren verschillende luchtverkenners die iemand hadden meegenomen, hierdoor hebben wij een nieuw lid bij de luchtverkenners, Quinten. Eerder hadden wij al Vainy en Brian bij de luchtverkenners verwelkomt.
Al met al was het een leuke maand aan opkomsten en hebben wij veel nieuwe leden kunnen verwelkomen!

Oktober
Afgelopen oktober zijn wij begonnen met een aantal opkomsten over de nieuwe bemanningen en piloten, dit ging anders dan anders.
De leden mochten zichzelf opgeven om 1e of 2e piloot te worden, als ze dit wilden. Cas, Fay en Fenna hadden zich opgegeven om 1e piloot te worden en Rosa en Damian hadden zich opgegeven als 2e piloot. Hierover heeft het eskader gestemd, de 1e piloten die uit de stemming zijn gekomen zijn: Cas en Fenna, zij mochten de 2e piloten kiezen, dit zijn Rosa en Fay geworden.
De bemanningen zijn gemaakt aan de hand van de wensen die de luchtverkenners hadden opgeschreven. De bemanningen zijn:

  • Haviken: Cas (1e piloot), Rosa (2e piloot), Joris, Levi, Brian en Sabina,
  • Arenden: Fenna (1e piloot), Fay (2e piloot), Vainy, Joy, Tamara en Damian

Later hebben wij op 1 oktober een bijzondere opkomst gehad, dit was een avondopkomst waarbij het luchtverkennerslokaal was omgetoverd tot casino, deze opkomst waren scoutfits verboden en moesten de
luchtverkenners er op hun best eruit zien. Wij hebben deze avond veel plezier gehad en iedereen ging tevreden naar huis.
De laatste opkomst in oktober hebben wij iets goeds voor de gemeenschap gedaan, wij hebben Halloween pakketjes gemaakt en deze bij verschillende mensen voor de deur achtergelaten, met de hoop dat zij deze dan weer zouden verspreiden. Het was weer een hele leuke maand en we hebben weer veel gedaan!

 

Haviken

Arenden