@airmail jan 2019 tot juli 2019

Beste ouders/verzorgers, Beste Luchtverkenner, In bijlage de nieuwe @irmail. In deze @irmail zijn de activiteiten tot en met het zomerkamp opgenomen. Verder zien we dat nog niet iedereen het inschrijf formulier voor kamp heeft ingevuld. Gaat uw kind mee dan verzoeken...

@airmail jan 2019 tot juli 2019

Op ma 14 jan. 2019 om 20:04 schreef Marcel van den Burg < marcel@scoutinghellevoetsluis.nl>: > Beste ouders/verzorgers, Beste Luchtverkenner, > > > In bijlage de nieuwe airmail. In deze airmail zijn de activiteiten tot en > met het zomerkamp opgenomen. > > > Verder...